Auto karta BiH

Putujete u Bosnu i Hercegovinu, ili trebate voziti između gradova? Onda vam je sigurno potrebna i auto karta BiH zbog lakšeg snalaženja na putevima. Ponudili smo vam neke auto karte i servise za karte koje smo pronašli, kako bi vam pomogli u snalaženju na putevima.
Auto karta BiH

Karte Bosne i Hercegovine

Za veći prikaz auto karte koristite miš kada pređete preko slike karte.

Ako u narednom periodu planirate putovanje u tu zemlju, mogla bi vam od koristi biti ova auto karta BiH. Pogledajte više karti za veća mjesta u BiH.

Karta sa stanjem na putevima u Bosni i Hercegovi

Na ovoj auto karti možete vidjeti stanje na putevima u Bosni i Hercegovi, kao i informacije o radarskoj kontroli saobraćaja, radovima na kolovozu itd.

Viditi više na web stranici: http://www.amsbih.ba/mapa/web/mapa/aamkbih/index.php/main/stanje_na_cestama

Karta o stanju na cesti u BiH


View Larger Map

Ova auto karta daje informacije o autocestama, magistralnim cestama, regionalnim i gradskim cestama, frekveniji vozila, stanju na putevima, zatvorenim saobraćajnim pravcima, radovima na putu, upozorenjima za vozače, graničnim prelazima, audio i video izvještaj o stanju na putevima i drugo.
Više možete vidjeti na linku.

Drumski saobraćaj u BiH

Glavni putni pravci u Bosni i Hercegovini su uslovljeni njenim geografskim položajem između Jadranske obale Balkanskog poluostrva i njegove unutrašnjosti: Panonska nizija sjeverno i Moravski basen istočno a za koje se vežu glavni putni pravci. Planinski karakter i teška neprohodnost u zemlji su bitno doprineli sporijem razvoju saobraćaja.

U Bosni i Hercegovini ukupna dužina putevaje iznosi 21.846 km (2005. godina), od čega je i 11.425 km sa čvrstom podlogom (betonski, asfaltni).

Situacija sa autoputevima nije na zavidnom nivou tako da dužina autoputeva trenutno je neznatna i iznosi svega 30-40 km. Ovi autoputevi su povezani sa planiranim koridorom 5c i sa ulaznim magistralama za Sarajevo i Banjaluku, kao dva najveća grada u zemlji.

Evropski koridori ili njihovi nastavci prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu i to su:

  • Autoput E-65 – veoma kratka deonica preko hercegovačkog primorja (Neum) – Republika Hrvatska je započela izgradnju mosta do Pelješca kojom bi ovaj evropski autoput zaobišao bosansku teritoriju
  • Autoput E-73 – Brod (granica sa Hrvatskom) – Doboj – Zenica – Sarajevo – Mostar – Čapljina (granica sa Hrvatskom) – Ovo je najvažniji drumski put u zemlji, a predstavlja alternativnu trasu putu E-65.
  • Autoput E-661
  • Autoput E-761 – deonica Bihać – Jajce – Donji Vakuf – Zenica – Sarajevo – Pale – Višegrad (granica sa Srbijom).
  • Autoput E-762 – deonica Sarajevo – Foča (granica sa Crnom Gorom).

Glavni saobraćajni pravac kroz Bosnu i Hercegovinu je planiran izgradnjom auto puta Koridor 5c:

Bosna i Hercegovina ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj.

Auto karta i saobraćajne (prometne) informacije o BiH:

Bosna i Hercegovina ima uglavnom brdoviti reljef sa mnogo planinskih vijenaca i dolina pogotovo uz veće riječne tokove. Takav reljef prate i putni pravci, saobraćajnice i auto putevi koje prolaze kroz geografski povoljnije predjele, a u Hercegovini i istočnoj Bosni nalazi se i veći broj tunela.

Bosna i Hercegovina je smještena na evropskom jugoistoku, odnosno na Balkanskom poluostvu gdje zauzima njen zapadni dio zajedno sa još nekoliko država. Ima površinu od 51.129 km2.

Susjedne zemlje su Hrvatska s kojom graniči na sjeveru, sjeverozapadu, zapadu i jugu, zatim ima granicu sa Srbijom na istoku a na jugoistoku graniči sa Crnom Gorom.

Bosna i Hercegovina pored planiskih predjela u središnjoj Bosni i Hercegovini ima blago ravničarski dio u Posavini uz rijeku Savu, a također spada u primorske zemlje jer ima i izlaz na Jadransko more u dužini od 20 km kod Neuma koji se nalazi na krajnem jugu.

Bosna i Hercegovina je omeđena prirodnim granicama kao što su rijeke Drina na istoku, Sava na sjeveru, i Una na zapadu, a granica na jugozapadu ide duž planinskog vijenca Dinare. Najveći grad je Sarajevo koji je i glavni grad, a veći gadovi su su još i: Banja Luka, Mostar, Zenica, Tuzla, Bihać, Bijeljina. Dionice auto puteva se nalaze na relacijama: Sarajevo-Zenica, Sarajevo-Tarčin, Banja luka-Gradiška, Prnjavor-Doboj, kao i još neke koje su u izgrdanji.

Površina: 51.129km2

Stanovništvo: 4.613.414 (prema popisu 1991.)

Pozivni broj +387.

Ako imate namjeru putovati prema zapadnim zemljama onda će vam možda trebati karta Slovenije i karta Hrvatske.

Auto karta BiH

Image Credit: © OpenStreetMap contributors