Krediti za nezaposlene

Krediti za nezaposlene su mogući u nekim bankama, agencijama, kreditnim zadrugama, mikrokreditnim organizacijama, kod pojedinaca i slično, pod nekim drugim uvjetom osiguranja kredita, što može biti davanje nečega u zalog. Založiti je moguće sve: kuće, stanove, poljoprivredna zemljišta, automobile, zlato i antikvitete. Zato mogu imati naziv: hipotekarni krediti za nezaposlene, brzi krediti bez jamaca, krediti bez kreditne sposobnosti, krediti za mlade poduzetnike. Nerijetki su i oglasi koji nude posudbu nezaposlenima ili krediti za nezaposlene, ali neophodno je imati jakog jamca.

Gotovo uvjek postoji riješenja problema klijenata. A tako i za kredite za nezaposlene , a to je da se nađe dobar sudužnik koji će jamčiti za otplatu kredita onoga koji podiže kredit.

Stoga ono što vi morate napraviti ukoliko ste nezaposleni, a imate određene prihode i sigurni ste da možete otplačivati ratu kredita naći dobrog sudužnika i kreniti u lov na kredit.

– Napomene za tražioca krediti za nezaposlene, koje su uglavnom slične za većinu banaka.

U ovu grupu spadaju klijenti koji redovno ostvaruju prihode po raznim osnovama, a koji nijesu registrovani kao stalno zaposljeni radnici (klijenti koji izdaju u zakup poslovne prostore, klijenti koji imaju svoje tezge na pijacama, klijenti koji obavljaju zanatske radove kao fizičke osobe, profesori koji daju privatne časove…).

S obzirom da se ne može utvrditi kreditna sposobnost korisnika kredita, odobravanje kredita se bazira na kreditnoj sposobnosti jemaca.

Ako se kredit odobrava uz jednog  jemaca anuitet za otplatu kredita ne može prelaziti 1/3 prosječne mjesečne neto plate jemaca.

Ako se kredit odobrava uz dva ili više jemaca mjesečni anuitet za otplatu kredita ne može prelaziti slobodnu 1/3 prosječnih slobodnih mjesečnih primanja jemaca (zajednička kreditna sposobnost).

Banka može uvijek umjesto jednog kreditno sposobnog  jemaca prihvatiti dva ili više jemaca, s tim da slobodne 1/2 prosječnih slobodnih mjesečnih primanja morju pokriti iznos mjesečnog anuiteta (zajednička kreditna sposobnost).

Banka može dozvoliti prijevremenu konačnu otplatu kredita uz naplatu naknade prema Odluci o tarifi naknada Banke.

Zbir godina starosti svakog učesnika u kreditu u trenutku zaključenja ugovora o kreditu i godina otplate kredita može biti najviše 70 godina (npr. ako korisnik kredita ima 69 godine rok otplate kredita može biti najviše 1 godinu).

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  •  Dokazi o kreditnoj sposobnosti jemaca s originalnom ovjerom poslodavca,
  • Zahtjev za kredit – popunjen od strane korisnika kredita,
  • rješenje o administrativnoj zabrani jemaca,
  • izjave jemaca,
  • kopije osobnih karata korisnika kredita i jemaca

DETALJNIJE O NAMJENAMA KREDITA

Kupovina stana ili kuće za stanovanje

– namjenu kredita određuje Korisnik kredita svojom izjavom u zahtjevu za kredit, a isplata kredita je obvezno na račun prodavatelja

Kupovina stana ili kuće za iznajmljivanje

– namjena kredita određuje se prema adresi nekretnine koja je predmet kupoprodaje, ukoliko se nalazi van mjesta prebivališta Korisnika kredita ili prema izjavi

Korisnika kredita. Isplata kredita je obvezno na račun prodavatelja.

Izgradnja stambenog objekta

– osnova za određivanje namjene je dokaz vlasništva na građevinskom zemljištu ili postojećem objektu, te građevinska dozvola usklađena s priloženim troškovnikom radova. Klijent mora imati učešće od 20%, a maksimalni iznos kredita nije određen odnosno definira se do maksimalno 80% troškova izgradnje. U ponudi su dva modela kreditiranja:

Model 1

– sa zalogom na zamjenskoj nekretnini ili na predmetnoj nekretnini zadovoljavajuće vrijednosti. Isplata kredita se obavlja 70% u gotovini, a 30% po predračunima/računima, uz napomenu da je i taj preostali dio moguće isplatiti u gotovini, uz naknadu od 3%.

Model 2

– Namjenjen je klijentima koji žele izgradnjom kuće riješiti vlastito stambeno pitanje, ali nisu u mogućnosti ponuditi zamjensku nekretninu kao kolateral, već je dio građevinsko zemljište na kojem
žele graditi. Kredit se isplačuje u tranšama sukladno fazama izgradnje max. 3 (tri) tranše. Nadzor namjenskog trošenja sredstava vršiti će ovlaštena osoba (SB nekretnine). Prva tranša isplaćuje se maksimalno do 80% vrijednosti zemljišta (do 50% ukupne vrijednosti kredita), dok se slijedeće isplaćuju nakon potvrde ovlaštenih osoba (SB nekretnine) o situaciji na gradilištu, odnosno o trenutnoj vrijednosti nekretnine. Kredit se isplaćuje s rokom korištenja, koji odgovara predviđenom roku izgradnje (najviše do 12 mjeseci od dana isplate), a klijent plaća kamate samo na iskorišteni dio.

Adaptacija

– namjena kredita dokazuje se troškovnikom ovjerenim od ovlaštenih osoba. Maksimalan iznos investicije je 700 € po m2 adaptirane nekretnine. Isplata kredita se obavlja 70% u gotovini, a 30% po računima, uz napomenu da je i taj preostali dio moguće isplatiti u gotovini, uz naknadu od 3%.

Krediti za refinanciranje

postojećih stambenih kredita u drugim bankama – namjena im se određuje sukladno namjeni koja je navedena u Ugovoru o kreditu s drugom bankom, odnosno definiranom namjenom prilikom odobravanja kredita koji se refinancira.